Ако не намирате размер или желаете различна комбинация от семейните комплекти, можете да напишете коментар при завършване на поръчката или да се свържете с нас, за да получите точно това, което искате :)

Изпълнение на правните задължения

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите, съдебните решения и решенията на властите.

Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност."

Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме следните категории лични данни

*клиентски номер

*номер на поръчката

*име

*сума на транзакцията

*дата на транзакцията

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите данни могат да бъдат споделяни в рамките на компанията МС Онлайн Трейдинг ООД.

Вашите данни ще бъдат споделяни с компании, които предлагат системни решения в счетоводната сфера.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни е необходимо на МС Онлайн Трейдинг, за да изпълни правното си задължение.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме данните Ви в съответствие с правилата за счетоводна отчетност във Вашата страна.